Μελέτες για την υποστήριξη ένταξης επενδυτικών σχεδίων προς χρηματοδότηση στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF)

  Το γραφείο μας συντάσσει τις παρακάτω εκθέσεις/μελέτες που απαιτούνται για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο ταμείο ανάκαμψης Α. Εφόσον το κόστος επένδυσης είναι μεγαλύτερο...

Τοποθέτηση υποθαλασσίων αγωγών σε ξενοδοχεία

Τοποθέτηση υποθαλασσίων αγωγών σε ξενοδοχεία

Προσοχή! Δείτε παρακαλώ το άρθρο 84. Αφορά τη δυνατότητα τοποθέτησης υποθαλασσίων αγωγών και στα ξενοδοχεία (πχ για αφαλάτωση ή διάθεση λυμάτων), μια τροποποίηση του αρθρου...