Ιστορικό

Το γραφείο «Δ. Αργυρόπουλος», ως φυσικό πρόσωπο με διάφορους συνεργάτες, ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 1993, από τον Δημήτρη Σ. Αργυρόπουλο, πολιτκό μηχανικό ΑΠΘ, με μεταπτυχιακές σπουδές στην Υγειονομική Μηχανική, μετά από μια επιτυχημένη δεκαετή περίπου σταδιοδρομία στο Υπουργείο Περιβάλλοντος (ΥΠΕΚΑ, πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ, κυρίως στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού).

Παράλληλα, το 2007 ιδρύθηκε η εταιρεία «Δ. Αργυρόπουλος & συνεργάτες Ο.Ε.» με διευθυντή τον Δ. Αργυρόπουλο και με πολλά επιστημονικά στελέχη διαφόρων ειδικοτήτων, ως συνεργάτες.

Τη στιγμή αυτή, το γραφείο ενεργοποιείται κυρίως ως «Δ. Αργυρόπουλος & συνεργάτες Ο.Ε.» και διαθέτει μελετητικά πτυχία στους τομείς περιβαλλοντικών μελετών, υδραυλικών, χημικοτεχνικών,  αρχιτεκτονικών. Συγκεκριμένα διαθέτει πτυχία:

  • 27 Δ (Περιβαλλοντικές μελέτες)
  • 13 Β (Υδραυλικές)
  • 18 Α (Χημικοτεχνικές)
  • 6 Α (Αρχιτεκτονικές)

Ως αποτέλεσμα της συστηματικής δουλειάς μας, από το 1993 και μετά, το γραφείο έχει κατακτήσει κατά γενική αναγνώριση, μια σημαντική και αξιοσέβαστη θέση στην Ελληνική Πραγματικότητα, ενώ αυξανόμενη είναι πλέον και η παρουσία του στο Διεθνή στίβο.