22
Μελέτες για το περιβάλλον

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα μας!

Tο γραφείο Δ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & συνεργάτες ασχολείται με την εκπόνηση μελετών για το περιβάλλον.

Συντάσσονται μελέτες για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος, ενώ παρέχονται υπηρεσίες συμβούλου σε περιβαλλοντικά θέματα και προγράμματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σημαντική θέση στις δραστηριότητες του γραφείου κατέχει η σύνταξη Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) διαφόρων έργων και δραστηριοτήτων όπως και Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ). Το γραφείο έχει συντάξει ως ανάδοχος ή έχει συμμετάσχει ως σημαντικός συνεργάτης σε περισσότερες από 300 ΜΠΕ και πολλές ΣΜΠΕ, κυρίως μεγάλων έργων, όπως:

 

Μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων

Μονάδες επεξ/σίας στερεών αποβλήτων

ΧΥΤΑ

Αιολικά Πάρκα

Φράγματα και Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί

Μικρά Υδροηλεκτρικά Εργα

Παραγωγή ρεύματος από βιομάζα

Ξενοδοχεία 5 αστέρων

Γήπεδα γκολφ

Υδατοδρόμια

Αυτοκινητόδρομοι

Σιδηροδρόμοι

Λιμένες

Αεροδρόμια

Περιοχές ΠΟΑΠΔ

Συνδυασμός Γηπέδων και Εμπορικών

Φράγματα

Λιμνοδεξαμενές

Δίκτυα ύδρευσης και αρδευτικά έργα

 

Επιπλέον παρέχονται υπηρεσίες που αφορούν σχεδιασμό περιβαλλοντικών έργων και δραστηριοτήτων, όπως:

Υδραυλικά έργα και Διαχείρισης Υδατικών ΠόρωνΔιαχείρισης Στερεών και Υγρών Αποβλήτων
καταπολέμησης του περιβαλλοντικού θορύβουπροστασίας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος
προστασίας του τοπίουπροστασίας και αποκατάστασης οικοσυστημάτων
περιβαλλοντικής παρακολούθησης (monitoring)περιβαλλοντικής εκπαίδευσης