Τοποθέτηση υποθαλασσίων αγωγών σε ξενοδοχεία

Τοποθέτηση υποθαλασσίων αγωγών σε ξενοδοχεία

Προσοχή! Δείτε παρακαλώ το άρθρο 84. Αφορά τη δυνατότητα τοποθέτησης υποθαλασσίων αγωγών και στα ξενοδοχεία (πχ για αφαλάτωση ή διάθεση λυμάτων), μια τροποποίηση του αρθρου...