Τοποθέτηση υποθαλασσίων αγωγών σε ξενοδοχεία

Προσοχή! Δείτε παρακαλώ το άρθρο 84. Αφορά τη δυνατότητα τοποθέτησης υποθαλασσίων αγωγών και στα ξενοδοχεία (πχ για αφαλάτωση ή διάθεση λυμάτων), μια τροποποίηση του αρθρου 14 του Ν. 2971 που ήταν σε κραυγαλέα αναντιστοιχία με την πραγματικότητα αλλά και τις ανάγκες προστασίας του περιβάλλοντος

Ν.4706_άρθρο 14_Ν.2971