Φαρμακευτική Κάνναβη

  • συμβουλευτικές υπηρεσίες για την επιλογή κατάλληλων εκτάσεων για την εγκατάσταση μονάδων καλλιέργειας και παραγωγής τελικών προϊόντων φαρμακευτικής Κάνναβης
  • Σύνταξη μελετών για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση είτε με σύνταξη ΜΠΕ είτε φακέλου ΠΠΔ.

Η αδειοδότηση γίνεται με βάση την πρόσφατη ελληνική νομοθεσία ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 51483/700/Φ.15 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 1692/15.05.2018 «Όροι και προϋποθέσεις για την καλλιέργεια και επεξεργασία της φαρμακευτικής κάνναβης» και την τελευταία ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/64001/2029 (ΦΕΚ 4420/Β/4-10-2018), που κατατάσσει τις εγκαταστάσεις είτε στην κατηγορία Α2 είτε στη Β, δίνοντας τη δυνατότητα για σύνταξη ΠΠΔ σε πολλές περιπτώσεις μονάδων φαρμακευτικής κάνναβης, που είναι μια ταχύτερη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

 

Medical Cannabis

  • Consulting Services on the selection of appropriate plots for the installation of Medical (pharmaceutical) Cannabis cultivation (greenhouses) and final products facilities.
  • Environmental Permitting according to recent Greek legislation which updates industrial units classification and facilitates the permitting procedure concerning the medical cannabis facilities allowing either for full Environmental Impact Assessment study (EIAs) or for a lighter study called Standard Environmental Regulation (ΠΠΔ in Greek). The latter is a faster procedure compared to EIA permitting.