Συνεργάτες

Ο Δ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του ΑΠΘ, καθώς και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ως Υγιεινολόγος της Σχολής Δημόσιας Υγείας. Διαθέτει εμπειρία 40 ετών και είναι επικεφαλής του γραφείου μελετών “Δ. Αργυρόπουλος & συνεργάτες ΟΕ” από το 2007 έως σήμερα και του γραφείου «Δ. Αργυρόπουλος» από το 1993, εκπονώντας περιβαλλοντικές και υδραυλικές μελέτες. Είναι κάτοχος μελετητικού πτυχίου Γ’ τάξης στις Περιβαλλοντικές μελέτες (27) και Β’ τάξης στις Υδραυλικές μελέτες (13). Ως επικεφαλής του γραφείου έχει συντονίσει περιβαλλοντικές μελέτες μεγάλων αναπτυξιακών έργων (όπως αυτοκινητοδρόμων, σιδηροδρόμων, λιμένων, αεροδρομίων), μεγάλων τουριστικών και εμπορικών αναπτύξεων (ξενοδοχειακά συγκροτήματα, γκολφ, εμπορικά κέντρα), έργων υδραυλικών, βιομηχανικών και έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), μελετών προστασίας και διαχείρισης περιβάλλοντος, μελετών διαχείρισης υδάτων, χωροταξικών μελετών και μελετών διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Επίσης, έχει συμμετάσχει σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα και προγράμματα της Ε.Ε. για το περιβάλλον. Τέλος είναι συντάκτης πολλών επιστημονικών δημοσιεύσεων, παρουσιάσεων σε περιβαλλοντικά συνέδρια και μονογραφιών για το περιβάλλον.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ γραφείου – ΜΟΝΙΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Το γραφείο συνεργάζεται μόνιμα με τους παρακάτω επιστήμονες:

Λάζαρος ΝΤΟΑΝΙΔΗΣ, διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ καθώς και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Περιβαλλοντική Υδρολογία του ΕΜΠ. Είναι κάτοχος μελετητικού πτυχίου Α’ τάξης στις Περιβαλλοντικές μελέτες (27) και είναι μόνιμος συνεργάτης του γραφείου από το 2008 έως σήμερα όπου και συμμετέχει στην εκπόνηση υδραυλικών και περιβαλλοντικών μελετών ως ειδικός σε θέματα υδρολογίας και διαχείρισης υδατικών πόρων, θορύβου και ακουστικού περιβάλλοντος.

Μυρτώ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑ, διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός του ΕΜΠ, καθώς και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Περιβαλλοντικής Μηχανικής και Διαχείρισης Επιχειρήσεων του Imperial College London. Είναι μόνιμος συνεργάτης του γραφείου από το 2010 και μισθωτός υπάλληλος έως σήμερα και συμμετέχει στην εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών ως ειδικός σε θέματα στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων, ατμοσφαιρικής ρύπανσης και θορύβου.

Ιωάννα ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, διπλωματούχος Περιβαλλοντολόγος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Ποιότητα υδάτων και Περιβαλλοντική Τεχνολογία του ΕΜΠ. Είναι μόνιμη συνεργάτης του γραφείου από το 2009 μέχρι σήμερα όπου και συμμετέχει στην εκπόνηση περιβαλλοντικών και διαχειριστικών μελετών ως ειδική σε θέματα βιοποικιλότητας, προστασίας και διαχείρισης οικοσυστημάτων, περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και νέων τεχνολογιών διαχείρισης υδατικών πόρων.

Χριστιάνα ΡΑΠΤΗ, μεταλλειολόγος μηχανικός ΕΜΠ με μεταπτυχιακό στο περιβάλλον (MSc).  Μόνιμος συνεργάτης του γραφείου στην εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών και στρατηγικών μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ).

Γιάννης ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ, διπλωματούχος Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος. Μόνιμος συνεργάτης του γραφείου σε θέματα Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και μελετών Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης.

Δημήτρης-Μάριος ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ, Ειδικός σε Θαλάσσια και Παράκτια Συστήματα (MSc), Ορνιθολόγος. Μόνιμος συνεργάτης του γραφείου σε θέματα Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και μελετών Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης.

Κωνσταντίνος ΚΟΥΜΑΝΤΑΣ, μηχανικός χωροταξίας-περιβαλλοντολόγος πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Μόνιμος συνεργάτης του γραφείου σε θέματα χωροταξίας και περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο ανθρωπογενές περιβάλλον.

Αφροδίτη ΤΣΙΑΡΓΑΛΗ, Αρχιτέκτων Τοπίου (ΤΕ), μόνιμος συνεργάτης του γραφείου σε θέματα αρχιτεκτονικής τοπίου. Υπεύθυνη τμήματος συμμετοχής σε διαγωνισμούς και γραμματειακής υποστήριξης.

Δημήτρης ΜΠΕΝΤΟΣ, διπλωματούχος Υγιεινολόγος του ΤΕΙ Αθηνών, καθώς και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Περιβαλλοντική Υγεία του Π/μίου Edinburgh. Διαθέτει 20ετή εμπειρία στην εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών και σε θέματα περιβαλλοντικής υγείας. Μετά από μόνιμη συνεργασία με το γραφείο από το 1996 και μετά, είναι πλέον άμισθος σύμβουλος του γραφείου ‘’Δ. Αργυρόπουλος’’ σε θέματα ανθρωπογενών πιέσεων στο περιβάλλον, δημόσιας υγείας και ποιότητας ζωής, καθώς και σε θέματα ποιότητας ατμοσφαιρικού και ακουστικού περιβάλλοντος.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Kατά τη σύνταξη των μελετών, συνεργάζονται με το γραφείο κατά περίπτωση διάφοροι εξωτερικοί επιστημονικοί συνεργάτες. Μεταξύ αυτών σημαντική θέση κατέχουν ειδικοί επιστήμονες και ερευνητές Πανεπιστημίων, Ερευνητικών Ινστιτούτων και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων με περιβαλλοντική δράση. Ετσι, ενδεικτικά, έχουν συνεργαστεί με το γραφείο μεταξύ άλλων και οι παρακάτω ειδικοί επιστήμονες, με τους οποίους διατηρείται συνεχής επαφή για μελλοντική συνεργασία, εφόσον χρειαστεί.

Ο Α. ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ, είναι Δρ Αρχιτέκτων Μηχανικός, Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, τομέας Αρχιτεκτονικής και Αστικής Σύνθεσης. Συνεργάζεται με το γραφείο κυρίως σε θέματα αισθητικής τοπίου.

Ο Π. ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ είναι Μηχ. Γεωλόγος Μ.Sc – Περιβαλλοντολόγος. Διαθέτει υπερτριακονταετή εμπειρία στην εκπόνηση μελετών. Έχει ιδιαίτερα μεγάλη εμπειρία σε περιβαλλοντικές μελέτες στα πλαίσια κάθε είδους έργων φορέων όπως  ΥΠΕΧΩΔΕ, ΟΣΕ, ΗΣΑΠ Α.Ε., ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Είναι κάτοχος πτυχίου τάξης Γ στην κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές μελέτες) και στην κατηγορία 20 (Γεωλογικές μελέτες). Συνεργάζεται με το γραφείο, συχνά σε σύμπραξη, σε μελέτες και θέματα σχετικά με υδρογεωλογία και υδατικούς πόρους, αλλά και συγκοινωνιακά.

Ο Φ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, διαθέτει  MSc στη δορυφορική υδρολογία (MIT), MSc στην «Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» (ΕΜΠ), και διδακτορικό στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με θέμα «Πρόγνωση πλημμυρών σε επίπεδο λεκάνης απορροής με χρήση δορυφορικών δεδομένων κατακρήμνισης». Εχει δεκαετή εκπαιδευτική δραστηριότητα στο ΕΜΠ και το Massachusetts Institute of Technology, είναι συγγραφέας 2 βιβλίων Υδραυλικής και άνω των δέκα επιστημονικών δημοσιεύσεων και παρουσιάσεων στο τομέα της υδραυλικής και της υδρολογίας, με μακρόχρονη επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα. Διαθέτει 10ετή μελετητική εμπειρία στον τομέα της εκπόνησης υδραυλικών και υδρολογικών μελετών καθώς και μελετών οδοποιίας. Συνεργάζεται με το γραφείο Δ. Αργυρόπουλος & συν. ΟΕ σε θέματα ποιότητας νερών, υδραυλικών μελετών και μοντελοποίησης υδατικών πόρων.

Ο Κ. ΓΙΑΝΝΟΥΧΟΣ είναι δασολόγος–περιβαλλοντολόγος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με πτυχίο Γ΄ τάξης στην κατηγορία 24 (δασικές μελέτες) και Β΄ Τάξης στην κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές μελέτες). Διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο στην Aειφόρο Aνάπτυξη, Περιβάλλον και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S.). Διαθέτει εμπειρία 17 και πλέον ετών στην εκπόνηση μελετών και στην παροχή υπηρεσιών συμβούλου. Πολυετή εμπειρία σε θέματα προστασίας και διαχείρισης δασών και δασικών εκτάσεων, αναδασώσεων και τεχνικών υποδομών αντιπυρικής προστασίας και αναψυχής εντός δασικών οικοσυστημάτων, διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος, αειφορικής διαχείρισης φυσικών περιοχών και ανάπτυξης της υπαίθρου, στον προγραμματισμό και τη διαχείριση έργου. Έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση σημαντικού αριθμού δασικών και περιβαλλοντικών μελετών συνεργαζόμενος συχνά με το γραφείο σε δασικά θέματα.

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (EMΠ):

Δ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ, Καθηγητής ΕΜΠ στην Υδρολογία και Ανάλυση Συστημάτων Υδραυλικών Έργων και Διευθυντής του Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Κ. ΧΑΤΖΗΜΠΙΡΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ στην Οικολογία, την Διαχείριση Περιβάλλοντος και την Περιβαλλοντική Πολιτική
Δ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Καθηγητής ΕΜΠ, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Τομέας Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ), Πολυτεχνική Σχολή, τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Γ. ΚΡΕΣΤΕΝΙΤΗΣ, Καθηγητής, τομέας υδραυλικής και τεχνικής περιβάλλοντος
Ι. ΓΚΑΝΟΥΛΗΣ, Καθηγητής, τομέας υδραυλικής και τεχνικής περιβάλλοντος

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, Τμήμα Βιολογίας

Α. Νικολαΐδου, Καθηγήτρια Θαλάσσιας Βιολογίας

DELTARES (πρώην DELFT Hydraulics) Ενα ανεξάρτητο, ερευνητικό ινστιτούτο, από τα μεγαλύτερα και εγκυρότερα παγκοσμίως, ποροχής συμβουλών σε θέματα επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, οικολογίας και γεωτεχνικών, με έδρα την Ολλανδία, που απασχολεί περίπου 900 ειδικούς σε θέματα υδάτων.

  1. VΑΝGILS
  2. GROOT
  3. BONES

ΕΛΚΕΘΕ-Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ, διευθυντής ερευνών ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΑΡΧΕΛΩΝ– Σύλλογος για την προστασία της θαλάσσιας Χελώνας

Α. ΜΠΕΝΟΣ-ΠΑΛΜΕΡ, διευθυντής

ΠΕΛΑΓΟΣ– Ινστιτούτο Κητολογικών Ερευνών:

Α. ΦΡΑΝΤΖΗΣ, πρόεδρος

Μοm– Εταιρία για τη μελέτη και προστασία της μεσογειακής Φώκιας:

Π. ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ, διευθυντής

ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ- μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική οργάνωση με με αντικείμενο την οικολογία, τη διαχείριση άγριας φύσης και τα ζητήματα βιοποικιλότητας:

(ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΙΒΑΣ)

ΚΑΛΛΙΣΤΩ- μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική οργάνωση με αντικείμενο την προστασία της αγριας πανίδας

Σ. ΨΑΡΟΥΔΑΣ
Γ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Το γραφείο μας έχει συνεργαστεί στην ανάληψη σε σύμπραξη σύνταξης μελετών δημοσίου ή σε συνεργασία σε μελέτες ιδιωτικών έργων με μεγάλο αριθμό μελετητικών γραφείων αρχιτεκτονικών μελετών, ηλεκτρομηχανολογικών, στατικών, υδραυλικών, γεωλογικών και γεωτεχνικών ή και περιβαλλοντικών. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Αρχιτεκτονικά- Πολεοδομικά-Χωροταξικά:

ΔΕΚΑΘΛΟΝ ΑΕ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΜΠΑΖΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΥΜΙΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ Δ. ΠΟΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ Σ. ΤΣΑΚΙΡΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ Σ. ΣΕΙΡΑΔΑΚΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ Τ. ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ
ELASTIC
ΓΡΑΦΕΙΟ Β. ΓΚΟΙΜΙΣΗ

Η/Μ:

ΤΕΑΜ ΑΕ
ΛΔΚ ΑΕ
ΣΚΕΜΜΑ (Μπόζης Δ.)
ΔΕΚΤΗΣ ΑΕ
JEPA (Παπαγρηγοράκης)

Υδραυλικά:

ΕΤΜΕ-Πέππας
Δ. Σωτηρόπουλος
ΥΠΟΔΟΜΗ (Βασιλόπουλος Η.)

Συγκοινωνιολογικά:

ADT-ΩΜΕΓΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ (Καραδήμας)
ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΑΕ
ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (Παρηγόρης)
ΟΡΟΣΗΜΟ
STAND

Γεωλογικά-Γεωτεχνικά:

ΓΑΜMA 4 ΕΠΕ
ΠΕΡΛΕΡΟΣ Β.
ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.

Λιμενικά:

MARNET
ΤΡΙΤΩΝ
Ρογκάν
Φράγκου Μ.