ΠΕΛΑΤΕΣ

  • Υπουργεία (ΥΠΕΧΩΔΕ-ΥΠΕΚΑ, Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, Υπ. Μεταφορών, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Υπουργείο Πολιτισμού, Υπουργείο Υγείας)
  • Κρατικοί φορείς στο εξωτερικό (Υπουργείο Γεωργίας και Περιβάλλοντος Κύπρου, Υπουργείο Περιβάλλοντος Βουλγαρίας, Υπουργείο Τουρισμού Σουλτανάτου Ομάν)
  • Δημόσιοι οργανισμοί (ΔΕΠΑΝΟΜ, Νοσοκομεία ΚΑΤ, Αργους, Καβάλας κλπ)
  • Νομαρχιακή και Δημοτική Τοπική Αυτοδιοίκηση (ΔΕΥΑ Λάρισας, ΔΕΥΑ Φλώρινας, ΔΕΥΑ Σκοπέλου, ΔΕΚΑ Τρικάλων, ΔΕΥΑ Κορίνθου, Δήμος Νέστορος, Λεύκτρου, Κ. Κλεινών, Μελίτης, Πύλου, Κυπαρισσίας κ.α.)
  • Αναπτυξιακές εταιρείες (ΑΝΔΗΠ, ΑΝΦΛΩ, ΑΝΚΟ κλπ) & εταιρείες δημοσίου συμφέροντος (ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, ΟΔΔΥ ΑΕ, ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε, ΗΣΑΠ ΑΕ, ΕΔΙΣΥ ΑΕ(ΟΣΕ), ΤΡΑΜ Α.Ε.)
  • Ιδιωτικές εταιρείες (ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Α.Ε., ΤΕΜΕΣ Α.Ε., ΝΗΡΕΑΣ, Ναυπηγεία Κυνοσούρας, ΤΡΙΚΚΗ βιομ. Γάλακτος, ALCO κ.α.)
  • Κατασκευαστικές εταιρείες (ΑΚΤΩΡ, ΤΕΡΝΑ, ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ, ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ, ΕΔΡΑΣΗ-ΨΑΛΛΙΔΑΣ, ΑΛΤΕ κ.α.)
  • Ιδιώτες (διάφορα μελετητικά γραφεία και μελετητές, όπως γραφείο Παπαγιάννη, ADO, ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ, γραφείο ΔΟΞΙΑΔΗ, ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ-ΤΟΜΠΑΖΗ κ.α.)
  • Σύλλογοι (Άνδρος, Μηχανικοί Ηπείρου, Φυσιολάτρες Εύβοιας, ΕΛΔΑ, υπαλλήλων Εμπορικής Τράπεζας κ.α.)
  • Πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα (ΑΠΘ, Εθνικό Καποδιστριακό Αθηνών, Delft Hydraulics Holland)