Εξοπλισμός

Όλες οι περιβαλλοντικές και υδραυλικές μελέτες από τις σχετικά πιο απλές ως τις πιό ειδικές αντιμετωπίζονται με επιστημονική αρτιότητα από το επιστημονικό δυναμικό του γραφείου με χρήση του υπάρχοντος σύγχρονου εξοπλισμού σε hardware (υπολογιστές pentium IV, εκτυπωτές laser και έγχρωμοι inkjet Α4 και Α3, έγχρωμοι plotters HP, scanner, digitizer, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα RICOH, φωτογραφικός εξοπλισμός NIKON, SUV όχημα). Μετρήσεις παραμέτρων του περιβάλλοντος γίνονται συστηματικά στις περισσότερες μελέτες (εφόσον χρειάζεται) με όργανα μετρήσεων του γραφείου (π.χ. μετρήσεις θορύβου με ψηφιακό ηχόμετρο, GPS, μετρήσεις ποιότητας νερών κλπ) είτε συνεργαζομένων εργαστηρίων περιβαλλοντικών αναλύσεων.

Τέλος η χρήση του κατάλληλου λογισμικού (software) γίνεται συστηματικά από το γραφείο σε όλες τις μελέτες για να διασφαλιστεί η επιστημονική αρτιότητά τους στις προβλέψεις εξέλιξης της ρύπανσης. Το γραφείο διαθέτει εκτός από το βασικό λογισμικό ενός τεχνικού γραφείου (επεξεργασία κειμένου, φύλλα εργασίας MS Office, σχεδιαστικά προγράμματα AUTOCAD, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ARCGIS, γραφικά προγράμματα παρουσιάσεων) και ειδικό λογισμικό για το περιβάλλον (μοντέλα για προβλέψεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης και θορύβου από σημειακές, γραμμικές και εμβαδικές πηγές (ΙΜΜΙ V.5.3.1), θορύβου-οπτικής ρύπανσης-φωτορεαλιστικών αιολικών πάρκων (WINDFARM) και ρύπανσης των νερών). Σε πολλές περιπτώσεις το γραφείο αναπτύσσει λογισμικό και μοντέλα σύμφωνα με τις ειδικές ανάγκες. Έτσι, ορισμένα από τα μοντέλα που έχουμε αναπτύξει και χρησιμοποιούμε σε μελέτες ή έχουμε ετοιμάσει για πελάτες μας είναι τα παρακάτω:

  • APOL μοντέλο διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων για σημειακές πηγές ρύπανσης
  • HIPOL μοντέλο διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων για γραμμικές πηγές, όπως η οδική κυκλοφορία
  • NOISEPOL μοντέλο οδικού θορύβου
  • PSR μοντέλο διαχείρισης βιομηχανικής ρύπανσης μικρών ποταμών (παραδόθηκε στο δήμο Τρικάλων, στο δήμο Vigo Ισπανίας και στην περιφέρεια Κεντρικής Ολλανδίας).
  • OUTDIL μοντέλο διασποράς ρύπων από υποθαλάσσιο αγωγό σε θάλασσα.
  • RAINMAX μοντέλο υδρολογικό
  • RIVMAN μοντέλο διαχείρισης ποταμών (εκπαιδευτικό, παραδόθηκε στην DG XI της ΕΟΚ)
  • ΥΔΩΡ μοντέλο επεξεργασίας δεδομένων ποιότητας νερών σε συνδυασμό με εφαρμογή βάσης δεδομένων σε ACCESS 97 (παραδόθηκε στο ΥΠΕΧΩΔΕ-ΠΕΡΠΑ προς χρήση από το Τμήμα Νερών της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού)