ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Μελέτες για την υποστήριξη ένταξης επενδυτικών σχεδίων προς χρηματοδότηση στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF)

  Το γραφείο μας συντάσσει τις παρακάτω εκθέσεις/μελέτες που απαιτούνται για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο ταμείο ανάκαμψης Α. Εφόσον το κόστος επένδυσης είναι μεγαλύτερο...